Canyon de Chelly

200 metrů hluboko je zřícenina puebla.

Když jsme sem s dcerou dozazili chvíli před západem slunce začátkem března 2014, tak nám spadla čelist: překvapením a nadšením.

Měli jsme štěstí na měkké večerní světlo, které barvilo pískovec do fantastických barev. A současně na malý počet turistů, takže jsme se dostali k vyhlídkám a focení.

Kaňon je dodnes trvale osídlený. To dole, z nadhledu 200 m, je navažská usedlost s chudě vypadajícími políčky a stromy bez listí (teď v zimě). Teče tam říčka a jak jsem druhý den zjistil, svými meandry přehrnuje hlubokou vrstvu písku.

Jde vlastně o rozvětvenou soustavu kaňonů na východě Arizony. Nejdelší má vzdušnou čarou délku přes 30 km.

Až na jediné místo, turista může na dno kaňonu pouze v doprovodu indiána. Obvyklý postup je objet těch cca 12 upravených vyhlídkových bodů na horních okrajích. Což jsme udělali, zabere to celý den. A stejně je jasné, že jsme viděli jen nepatrnou část.

První večer jsme byli na vyhlídce Antelope House na severní kaňonové větvi. Má dvě upravená místa, ze kterých lze nahlížet i kolmo dolů. Na obou jsem natočil fotosféry.

Fotky z prvního (barevného) večera.

Chelly 1

...druhý den teprve doplním...

Výpravy > Bez psů > Canyon de Chelly