North Messa

16 km kaňony kolem jednoho ze stolových výběžků města Los Alamos v Novém Mexiku.

Start v centru města. Kde je to město? Tam nahoře, všude okolo. Na některých snímcích zahlédnete nahoře střechy domů. (Ráno byly skvělé barvy.)

Nejprve cesta dolů prvním kaňonem.

Narazil jsem tam na pajduláky ze sopečného popela přikryté tvrdším balvanem, který zpomalil erozi popela pod sebou.

To dole jsou meandry občasné řeky s vypraným štěrkem na dně.

Otočka u posledního výběžku mesy a teď zase zpět druhým kaňonem.

Tady už domy nepřehlédnete...

A lahůdka na závěr - bonsajový pahorek.

Výpravy > Bez psů > North Mesa